Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

GEMİSEM 45. DÖNEM HEDEFLERİ;

 

GEMİSEM , 45. dönem faaliyetlerini aşağıda belirtilen konularda  yürütmeyi hedeflemiş ve planlamıştır.

 

A-     GEMİSEM tarafından düzenlenmesi planlanan eğitimleri ,Başta üniversitelerde kurulu olan dış kaynaklı eğitim merkezleri olmak üzere , sektör meslek liseleri , diğer meslek odaları , İdare ve sektör bileşenleri , Türk loydu ve diğer klas kuruluşlarının eğitim ile ilgili kurulmuş birimleri  ile işbirliği içinde gerçekleştirmek. Bunun amacı,

   1-Yukarıda bahsedilen sürekli eğitim merkezlerinin ve eğitim birimlerinin mevcut  potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak.

   2-GEMİSEM aracılığı ile GMO nun  dış paydaşları ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek.

   3-GEMİSEM in seçenekleri çoğaltarak ,GMO  üyelerine daha uygun şartlarda  ve yüksek kalitede hizmet üretmesine olanak sağlamak.

   4- GEMİSEM olarak Üniversiteler ,Diğer meslek odaları , İdare ve sektör bileşenlerinin  sürekli eğitim merkezlerinin ve eğitim birimlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

   5-GEMİSEM in sektörde bir eğitim koordinasyon merkezi  olmasını sağlamak.

   6-GEMİSEM faaliyetlerini düşük bir bütçe ve yüksek katma değerle gerçekleştirmektir.

B-      Tersanelerde , gemi bakım onarım  ve  gemi geri dönüşüm tesisleri ile gemi yan sanayi kuruluşlarında  özellikle kalite yönetim birimlerinde olmak üzere görev yapan GMO üyelerine ,

   1-Kalite yönetim sistemleri , çevre yönetim sistemleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri      

   2-Gezi tekneleri ve Denizcilik ekipmanları direktifleri 

   3-Kaizen , sürekli iyileştirme ,genel ekipman verimliliği

   4-Kurumsal kaynak planlaması ,üretim kaynak planlaması ve malzeme ihtiyaç planlaması

   5-Endüstriyel otomasyon Konularında gerekli iletişim ve işbirliği altyapısını sağlayarak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. ücretsiz ,

C-      GMO ana yönetmeliği  Madde 6  odanın amaçları c) Gemi ve gemi makina yapım sanayiinde kullanılan her türlü malzeme, donanım ve cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak laboratuarlar kurmak ve bunlara katılmak, amacından hareketle , İdare ve diğer sektör bileşenleri ile işbirliği içinde ve GEMİSEM koordinasyonunda , sektörün  ihtiyaç duyduğu  muayene ve deneyler konusunda;

   1-Mevcut Durum Envanter  çalışması  yapmak.

   2-Muayene ve deney ihtiyaçlarını belirlemek,

   3-Sektöre hizmet edecek  verimli ve katma değeri yüksek bir laboratuar kurulması çalışmalarını koordine etmek ve faaliyete geçmesini sağlamak.

   4-Kurulan laboratuarın zorunlu Standard ve yönetmelik gereklerini yerine getirmesini sağlamak.

D-     Tüm üyelerine eğitim ihtiyacı anketleri düzenlemek. Anketler sonucu;

   1-      Yoğun olarak ,eğitim ihtiyacı duydukları konularda eğitim modülleri hazırlanmasını koordine etmek.

   2-      GMO Web sitesinde E-Eğitim uygulaması altyapısını oluşturmak.

   3-      Eğitim modüllerini  E-Eğitim uygulaması ile tüm üyelerinin kullanımına sunmak.

Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr