Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş
 1. TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği


 2. TMMOB Meslek Dalı Ana Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği


 3. TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği


 4. TMMOB Disiplin Yönetmeliği


 5. TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği


 6. TMMOB Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme Yönetmeliği


 7. TMMOB Adına Sekreteryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği


 8. TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği


 9. TMMOB 43. Dönem (01 Nisan 2014 – 31 Mart 2016) Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği


 10. TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği


 11. TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği


 12. TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği


 13. TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği


 14. TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği


 15. TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği


 16. TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği


 17. TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği


 18. TMMOB 2014 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği


 19. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri,


 20. Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar


 21. TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik


 22. Müracaatları Hakkında Yönetmelik


 23. TMMOB ve Bağlı Odaların Düzenleyeceği Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Esasları Yönergesi


 24. TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri İşletilmesi Usul ve Esasları Yönergesi


 25. TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesi


Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr