Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

 

 

TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI KALİTE POLİTİKASI

 

Ülkenin gemi mühendisliği hizmeti kapsamına giren bütün alanlarda kalkınmasında, mesleğin gelişmesinde, üyelerimizin meslek onurları ile hak ve yetkilerinin korunmasında gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak kalite politikamızdır.

 

 

Odamız vizyonu:

“Gücünü üyelerinin katılımından ve bilimin yol göstericiliğinden alan, emekten yana, özgün ve ilerici yaklaşımlarıyla saygın bir meslek örgütü olmak.”

Odamız misyonu:

Gemi mühendislerinin;

  • meslek onurları ile hak ve yetkilerini korumak,
  • ortak mesleki gereksinimlerini karşılamak,
  • mesleksel etkinliklerini kolaylaştırmak,
  • birbirleri ile ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak,

Gemi mühendisliği mesleğinin;

  • kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak,
  • ilgili olduğu alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde bulunmak ve mesleği temsil etmek,
  • çıkarlarını ve meslek alanlarını ilgilendiren konularda eğitim, araştırma, inceleme vb. faaliyet ve girişimlerde bulunmak, sonuçlarını yayın, kongre, sempozyum vb. yollarla üyeler, ilgililer ve toplumla paylaşmak ve meslek alanını ve mesleğin uygulamasını düzenlemek üzere her türlü yasal mevzuatı hazırlamak ve yürürlüğe koymaktır.
Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr