Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

AR-GE BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER KOMİSYONU

KOMİSYONUN AMACI:

Bilindiği gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre kültür, insan ve toplum bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen, yaratıcı çalışmalar tanımı yapılan AR-GE konusu, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 16.2.2016 kabul tarihli ve 6676 sayılı kanun ile daha da önem kazanmıştır.

Bu kapsamda ülkemiz sanayine Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projeleri TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Melek Yatırımcılar gibi kamu ve özel teşebbüsler tarafından desteklenebilmektedir.

Komisyonun nihai amacı da, arge desteklerinden faydalanıp, hem kurumsal hem de sektörel bazlı teknolojik ve yenilikçi fikirleri ve projeleri olan Gemi İnşaatı ve Denizcilik Sektörüne hizmet veren/verebilecek odamız üyelerinin konu ve sağlanabilecek destekler hakkında detaylı bilgilendirilebilmesi ve potansiyel birlikteliklerle ortak projeler yapılabilmesini teşvik etmektir

 

Komisyonun 45.Dönem Temel Faaliyet Konuları:

Komisyonun faaliyetleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

1. Üyelerimizin AR-GE bilincinin arttırılmasına yönelik bilgilendirme, eğitim ve seminerler düzenlemek

2. Üyelerimizin kendi çalışma alanlarını ve yeteneklerini içeren ve sürekli güncellenen bir veritabanı oluşturulması.

3. AR-GE faaliyetlerinde bulunmak isteyen üyelerimizin, destek veren kurumların isterlerine göre proje dosyası oluşturulma aşamasında, proje yazımı konusunda hizmet veren danışmanlık şirketlerinden uygun koşullarda destek alabilmesini sağlamaya yönelik girişimlerde bulunulması.

4. Sektörel bazlı AR-GE proje yarışmaları düzenlenmesi

5. Yapılacak düzenli toplantılarla, ülkemiz gemi inşaatı ve denizcilik sanayisinin ihtiyacı olabilecek konularda birlikte projeler geliştirilebilmesi.

6. Kümelenme girişimleri ve kümelerin vizyon ve stratejilerini belirleyerek, küme gelişiminisağlayacak faaliyet veya faaliyet gruplarını ortaya çıkaran küme yol haritalarına teşvik etmek.

7. Üyelerimiz tarafından birlikte verilen projelerde destek verebilecek olan kamu kurum vekuruluşlarına sektörel ihtiyacın ve konunun daha iyi anlatılabilmesi için ziyaretler düzenlemek.

8. Proje çağrısı açan kurum-kuruluşlara sektörümüzü dolaylı veya doğrudan ilgilendirebilecek çağrı başlıkları kapsamında GMO adına proje hakemlerinin atanması

9. HORIZON 2020 için uluslararası pazar araştırmasının yapılması, açık olan çağrı başlıklarının incelenmesi, yerli firma havuzunun oluşturulması, firmaların bir araya getirilerek olası proje başlıklarının, proje ortaklıklarının görüşülmesi, yabancı projelerde görev alınabilecek ortaklıkların incelenmesi ve firmaları konu kapsamında bir araya getirerek projede görev almaları konusunda destek verilmesi.

10. Sektörel Ar-Ge ihtiyacının belirlenmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. (Panel düzenlenmesi, konu başlığı önerilerini değerlendirmek üzere çağrı yapılması ve başvuruların değerlendirilmesi gibi.)

11. Öncelikli alan konu başlıklarının belirlenmesi ve ilgili başlıklar için alanında uzman kadrolar ile alt komisyonlar kurulması, proje konularının ve teknik içeriklerinin hazırlanması.

12. Üniversitelerde okumakta olan lisans öğrencilerinin çalışma hayatına hazırlık yapmalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak adına, sektörümüze yönelik belirlenecek Ar-Ge ihtiyaçları değerlendirilerek öncelikli konu başlıklarının belirlenmesi ve üniversiteler öğretim üyeleri ile görüşülerek 1 öğretim üyesi, özel sektörde çalışmakta olan 1 danışman ve öğrenci grubundan oluşan proje ekiplerinin kurularak ve öğrencilerin bitirme projelerini bu kapsamda tamamlayabilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

1)     AYTEK GÜNGÖR

2)     EMRAH ENGİNER

3)     AHMET GÜLTEKİNAVCI

4)     CİHAD DELEN ( Komisyon Başkanı)

5)     ÇAĞLAR ŞANLITÜRK ( Komisyon Başkan Yardımcısı )

6)     OSMAN ENDER KALENDER

7)     OSMAN KAHRAMAN

8)     YASİN KAAN İLTER ( Komisyon Raportörü)

9)     YASEMİN TUĞLACI

10)   GÖRKEM GÜNGÖR

11)   FARUK SARI

12)   AYTEKİN DURANAY

13)   CAFER CİCİBIYIK

14)   UĞUR BUĞRA ÇELEBİ

15)   EMRE KOCADERELİ

 

KOMİSYON Mail Grubu;

gmoarge@googlegroups.com


AR-GE BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER KOMİSYONU

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

KADIN KOMİSYONU

ÖĞRENCİ KOMİSYONU

SOSYAL ETKİNLİKLER VE FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ KOMİSYONU

ULUSAL VE ULUSLARARASI GEMİ İNŞA STANDARTLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

YAYIN KOMİSYONU

YENİ İŞ SAHALARI KOMİSYONU

YERLİLEŞTİRME KOMİSYONU

YÖNETMELİK VE UYGULAMALARI DEĞERLENDENDİRME ve MESLEKİ DENETİM VE BÜRO TESCİL KOMİSYONU

Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90.216.447.4030 | +90.216.447.4031 | +90.216.447.4032 | +90.216.447.4033(fax)
gmo@gmo.org.tr