Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

Bilirkişilik Eğitimi -2013

08.10.2013

Sayın Üyemiz,

8 Nisan 2012  tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan;

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik madde 7, TMMOB Bilirkişi Yönetmeliği madde 5 –(g) bendi  ile GMO Bilirkişilik Yönetmeliği madde 5- (g) bendi ve madde 9 gereği;

 Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen oda üyelerinin GMO GEMİSEM tarafından yılda en az bir kez düzenlenen Bilirkişilik Eğitimine katılmaları ve “Bilirkişilik Yetki Belgesi” almaları, gerekmektedir.

 

Eğitim ilgili bilgiler aşağıda ve dokümanlar  EK’lerde verilmiştir.

Saygılarımızla,

Merdan ŞEREFLİ

GEMİSEM Koordinatörü  

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

 EK:

- Eğitim Programı ve eğitim ile ilgili diğer bilgiler (aşağıda yer almakta)

- Başvuru dokümanlarını ve gereken nitelikleri bildirir yazı (aşağıda yer almakta)

- GMO Eğitim Başvuru Formu  (1 sayfa)

(Başvuru formunda, GMO Bilirkişilik Yönetmeliği Madde 12 gereği Uzmanlık Alanları belirtilecektir.)

 

Bilgi ve İrtibat için:

Nazan ERTÜRK

Tel:0216 447 40 30-31-32

E-Posta:info@gmo.org.tr

 EĞİTİM PROGRAMI

10.00 – 10.30     Açılış/Tanışma

10.30 – 11.30     Bilirkişiliğin Tanımı, İşlevi ve İşleyişi

11.30 – 11.45     Ara/Kahve Molası

11.45 – 12.30     TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği

12.30 – 13.30     Ara/Öğle Yemeği

13.30 – 14.00     Ceza Davalarında Bilirkişilik

14.00 – 14.30     Hukuk Davalarında Bilirkişilik

14.30 – 15.00     İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında  Yönetmelik

15.00 – 15.15    Ara/Kahve Molası

15.15 - 15.30     Örneklerle Uygulama ve Bilirkişilik Uzmanlık Alanları

15.30 – 15.45    Bilirkişilik Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

15.45 -               Soru-Cevap/Kapanış

EĞİTİM TARİHİ                    :22 Ekim 2013

EĞİTİM YERİ                        :GMO Merkez – Tuzla, İstanbul

EĞİTMEN                              :İLKER CİVELEK (Oda sicil No.1185)

SON BAŞVURU TARİHİ       :21 Ekim 2013

EĞİTİM ÜCRETİ                   :200 TL.

Bilirkişilik yetki belgesi sahibi olup, eğitime katılmak isteyen üyeler için eğitim ücretsizdir.

 

BANKA HESAP NUMARALARI:

YKB – Fındıklı Şubesi            (216) – 60427377

Garanti Bankası – Karaköy   (400) - 1200512
T.C. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2014 yılı Bilirkişi Listeleri İlanı’na göre;

Bilirkişi Listeleri için Başvuru Kabul Şartları;

1- Başvuru tarihinde yirmibeş (25)yaşından küçük olmamak,(5271 sayılı CMK’ya göre düzenlenecek ceza listesi çin)

2-    Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK’ya göre düzenlenecek hukuk listesi için)

3-      Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3(üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

4-   Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

5-      Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

6-      Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

7-      Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,

8-      Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

9-      Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

10-  Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

 

2014 YILI BİLİRKİŞİSİ OLMAK İÇİN

EĞİTİME KADAR HAZIRLANACAK OLAN DOKÜMANLAR

1-)GMO Başvuru formu (EK 1)

2-)Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na Başvuru Dilekçesi (EK 2)

Not:Başvuru dilekçesinin bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

3-)T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.)

4-)Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyan (EK 3)

5-)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslık görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılmaktadır)

6-)Oda kayıt belgesi (Odamız tarafından hazırlanır.)

7-)Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,  

8-)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge (Odamız tarafından hazırlanır.)


19.12.2020 GEMİSEM, AUTOCAD 2 VE 3 BOYUTLU MODELLEME EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
09.12.2020 GEMİSEM, RHINO EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
17.11.2020 GEMİSEM, İLERİ SEVİYE EXCEL EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
16.11.2020 GEMİSEM, TEMEL FOTOĞRAF ATÖLYESİ DÜZENLİYOR
23.10.2020 KLAS STRUCTURE HESAPLAMALARI VE ÇİZİMLERDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER SEMİNERİ
17.08.2020 GAZ ÖLÇÜM UZMANI SEMİNERİ DÜZENLENİYOR - EYLÜL AYI

Önceki Dönemler

29.05.2020 GEMİSEM, RHINO 3D İLE GEMİ VE YAT TASARIMI EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
29.05.2020 KLAS STRUCTURE HESAPLAMALARI VE ÇİZİMLERDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER SEMİNERİ
30.04.2020 ONLINE HIZLI OKUMA VE ETKİN ALGILAMA EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR
23.04.2020 GAZ ÖLÇÜM UZMANI SEMİNERİ DÜZENLENİYOR - NİSAN 2020
23.03.2020 GAZ ÖLÇÜM UZMANI SEMİNERİ DÜZENLENİYOR
21.02.2020 GMO GEMİSEM, GEMİ İNŞAATI PROJELERİNDE PLANLAMA FAALİYETLERİ SEMİNERİ DÜZENLİYOR
20.12.2019 GMO GEMİSEM, GEMİ BOYA DENETMENİ SEMİNERİ DÜZENLİYOR
11.05.2019 ULUSLARARASI FROSIO KOROZYON ENSPEKTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ
24.03.2019 GEMİSEM, MAXSURF İLE GEMİ FORM DİZAYNI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
23.03.2019 HIZLI OKUMA VE ETKİN ALGILAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
17.03.2019 GEMİSEM, RHİNO 3D İLE GEMİ VE YAT TASARIMI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
16.05.2017 TÜRK ANTARKTİK SEMİNERİ DÜZENLENDİ
07.02.2017 PASLANMAZ BORU VE TİTANYUM KAYNAK TEKNİKLERİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
24.11.2016 İNOVASYON ODAKLI AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ
17.11.2016 GEMİ MÜHENDİSLERİ GÖZÜYLE GEMİDE ÇALIŞMAK SEMİNERİ DÜZENLENDİ
11.11.2016 MESLEK İÇİ EĞİTİM GERÇEKLEŞTİ
07.11.2016 ANSYS FLUENT İLE SEKTÖREL CFD UYGULAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
27.10.2016 BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
25.10.2016 BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ_İZMİR ŞUBE
22.10.2016 BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ _ANTALYA ŞUBE
19.10.2016 MESLEKİ DENETİMİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI SEMİNERİ
15.10.2016 RHINOCEROS 3D İLE YAT TASARIMI EĞİTİMİ
13.10.2016 BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
01.10.2016 DALIŞ KURSU
Sayfa  [1] 2 3 4
Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90.216.447.4030 | +90.216.447.4031 | +90.216.447.4032 | +90.216.447.4033(fax)
gmo@gmo.org.tr