Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

Bilirkişilik Eğitimi -2013

08.10.2013

Sayın Üyemiz,

8 Nisan 2012  tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan;

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik madde 7, TMMOB Bilirkişi Yönetmeliği madde 5 –(g) bendi  ile GMO Bilirkişilik Yönetmeliği madde 5- (g) bendi ve madde 9 gereği;

 Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen oda üyelerinin GMO GEMİSEM tarafından yılda en az bir kez düzenlenen Bilirkişilik Eğitimine katılmaları ve “Bilirkişilik Yetki Belgesi” almaları, gerekmektedir.

 

Eğitim ilgili bilgiler aşağıda ve dokümanlar  EK’lerde verilmiştir.

Saygılarımızla,

Merdan ŞEREFLİ

GEMİSEM Koordinatörü  

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

 EK:

- Eğitim Programı ve eğitim ile ilgili diğer bilgiler (aşağıda yer almakta)

- Başvuru dokümanlarını ve gereken nitelikleri bildirir yazı (aşağıda yer almakta)

- GMO Eğitim Başvuru Formu  (1 sayfa)

(Başvuru formunda, GMO Bilirkişilik Yönetmeliği Madde 12 gereği Uzmanlık Alanları belirtilecektir.)

 

Bilgi ve İrtibat için:

Nazan ERTÜRK

Tel:0216 447 40 30-31-32

E-Posta:info@gmo.org.tr

 EĞİTİM PROGRAMI

10.00 – 10.30     Açılış/Tanışma

10.30 – 11.30     Bilirkişiliğin Tanımı, İşlevi ve İşleyişi

11.30 – 11.45     Ara/Kahve Molası

11.45 – 12.30     TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği

12.30 – 13.30     Ara/Öğle Yemeği

13.30 – 14.00     Ceza Davalarında Bilirkişilik

14.00 – 14.30     Hukuk Davalarında Bilirkişilik

14.30 – 15.00     İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında  Yönetmelik

15.00 – 15.15    Ara/Kahve Molası

15.15 - 15.30     Örneklerle Uygulama ve Bilirkişilik Uzmanlık Alanları

15.30 – 15.45    Bilirkişilik Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

15.45 -               Soru-Cevap/Kapanış

EĞİTİM TARİHİ                    :22 Ekim 2013

EĞİTİM YERİ                        :GMO Merkez – Tuzla, İstanbul

EĞİTMEN                              :İLKER CİVELEK (Oda sicil No.1185)

SON BAŞVURU TARİHİ       :21 Ekim 2013

EĞİTİM ÜCRETİ                   :200 TL.

Bilirkişilik yetki belgesi sahibi olup, eğitime katılmak isteyen üyeler için eğitim ücretsizdir.

 

BANKA HESAP NUMARALARI:

YKB – Fındıklı Şubesi            (216) – 60427377

Garanti Bankası – Karaköy   (400) - 1200512
T.C. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2014 yılı Bilirkişi Listeleri İlanı’na göre;

Bilirkişi Listeleri için Başvuru Kabul Şartları;

1- Başvuru tarihinde yirmibeş (25)yaşından küçük olmamak,(5271 sayılı CMK’ya göre düzenlenecek ceza listesi çin)

2-    Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK’ya göre düzenlenecek hukuk listesi için)

3-      Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3(üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

4-   Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

5-      Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

6-      Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

7-      Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,

8-      Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

9-      Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

10-  Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

 

2014 YILI BİLİRKİŞİSİ OLMAK İÇİN

EĞİTİME KADAR HAZIRLANACAK OLAN DOKÜMANLAR

1-)GMO Başvuru formu (EK 1)

2-)Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na Başvuru Dilekçesi (EK 2)

Not:Başvuru dilekçesinin bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

3-)T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.)

4-)Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyan (EK 3)

5-)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslık görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılmaktadır)

6-)Oda kayıt belgesi (Odamız tarafından hazırlanır.)

7-)Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,  

8-)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge (Odamız tarafından hazırlanır.)


Önceki Dönemler

22.01.2015 Mlc, 2006 Eğitimi Düzenleniyor
22.01.2015 Gemi Geri Dönüşüm Sözleşmesi Ve Balast Suyu Sözleş
22.01.2015 Marpol Ek I, Iı, Iıı, Iv, V, Vı Eğitimi Düzenleniy
22.01.2015 Gemilerde Erişilebilirlik (engelliler İçin)
21.01.2015 Kalite Yönetim Sistemi Iso 9001 Eğitimi
07.01.2015 Gemi İnşaatında Klas Kuruluşlarının Yeri
07.01.2015 Excel Üzerinde Vba Uygulamaları Semineri Düzenle
07.01.2015 Yatlarda Boru Devreleri Uygulamaları Semineri Düze
07.01.2015 Seminer Düzenleniyor
07.01.2015 Meslekiçi Eğitim Düzenleniyor
31.10.2014 Seminer
31.10.2014 Meslekiçi Eğitim Düzenleniyor
31.10.2014 İş Hukukundan Doğan Alacak Hakları Semineri
31.10.2014 Yat Projeleri İçin Format Önerileri Eğitimi
31.10.2014 Maxsurf - Rhıno Atölye Çalışması
31.10.2014 Meslekiçi Eğitim Düzenleniyor
31.10.2014 Torba Yasa Bilgilendirme Semineri
31.10.2014 Foran 1 Eğitimi
31.10.2014 Foran 2 Eğitimi
31.10.2014 Foran 3 Eğitimi
31.10.2014 Bilirkişilik Eğitimi
31.10.2014 Stabilite Kuralları Semineri
31.10.2014 Yat Projeleri İçin Format Önerileri Semineri
31.10.2014 Yelken Teorisi Ve Tasarımı Semineri
09.01.2014 Meslek İçi Eğitim !
26.11.2013 Meslek İçi Eğitim Düzenleniyor!
08.10.2013 Bilirkişilik Eğitimi -2013
04.09.2013 Gazdan Arındırma Uzmanlığı Kursu
04.07.2013 Gemisem İşbirliği İle İngilizce Dil Kursu
26.04.2013 İş Sağlığı İş Güvenliği
Sayfa  1 2 [3] 4
Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr