Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

Bilirkişilik Eğitimi -2013

08.10.2013

Sayın Üyemiz,

8 Nisan 2012  tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan;

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik madde 7, TMMOB Bilirkişi Yönetmeliği madde 5 –(g) bendi  ile GMO Bilirkişilik Yönetmeliği madde 5- (g) bendi ve madde 9 gereği;

 Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen oda üyelerinin GMO GEMİSEM tarafından yılda en az bir kez düzenlenen Bilirkişilik Eğitimine katılmaları ve “Bilirkişilik Yetki Belgesi” almaları, gerekmektedir.

 

Eğitim ilgili bilgiler aşağıda ve dokümanlar  EK’lerde verilmiştir.

Saygılarımızla,

Merdan ŞEREFLİ

GEMİSEM Koordinatörü  

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

 EK:

- Eğitim Programı ve eğitim ile ilgili diğer bilgiler (aşağıda yer almakta)

- Başvuru dokümanlarını ve gereken nitelikleri bildirir yazı (aşağıda yer almakta)

- GMO Eğitim Başvuru Formu  (1 sayfa)

(Başvuru formunda, GMO Bilirkişilik Yönetmeliği Madde 12 gereği Uzmanlık Alanları belirtilecektir.)

 

Bilgi ve İrtibat için:

Nazan ERTÜRK

Tel:0216 447 40 30-31-32

E-Posta:info@gmo.org.tr

 EĞİTİM PROGRAMI

10.00 – 10.30     Açılış/Tanışma

10.30 – 11.30     Bilirkişiliğin Tanımı, İşlevi ve İşleyişi

11.30 – 11.45     Ara/Kahve Molası

11.45 – 12.30     TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği

12.30 – 13.30     Ara/Öğle Yemeği

13.30 – 14.00     Ceza Davalarında Bilirkişilik

14.00 – 14.30     Hukuk Davalarında Bilirkişilik

14.30 – 15.00     İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında  Yönetmelik

15.00 – 15.15    Ara/Kahve Molası

15.15 - 15.30     Örneklerle Uygulama ve Bilirkişilik Uzmanlık Alanları

15.30 – 15.45    Bilirkişilik Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

15.45 -               Soru-Cevap/Kapanış

EĞİTİM TARİHİ                    :22 Ekim 2013

EĞİTİM YERİ                        :GMO Merkez – Tuzla, İstanbul

EĞİTMEN                              :İLKER CİVELEK (Oda sicil No.1185)

SON BAŞVURU TARİHİ       :21 Ekim 2013

EĞİTİM ÜCRETİ                   :200 TL.

Bilirkişilik yetki belgesi sahibi olup, eğitime katılmak isteyen üyeler için eğitim ücretsizdir.

 

BANKA HESAP NUMARALARI:

YKB – Fındıklı Şubesi            (216) – 60427377

Garanti Bankası – Karaköy   (400) - 1200512
T.C. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2014 yılı Bilirkişi Listeleri İlanı’na göre;

Bilirkişi Listeleri için Başvuru Kabul Şartları;

1- Başvuru tarihinde yirmibeş (25)yaşından küçük olmamak,(5271 sayılı CMK’ya göre düzenlenecek ceza listesi çin)

2-    Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK’ya göre düzenlenecek hukuk listesi için)

3-      Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3(üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

4-   Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

5-      Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

6-      Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

7-      Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,

8-      Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

9-      Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

10-  Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

 

2014 YILI BİLİRKİŞİSİ OLMAK İÇİN

EĞİTİME KADAR HAZIRLANACAK OLAN DOKÜMANLAR

1-)GMO Başvuru formu (EK 1)

2-)Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na Başvuru Dilekçesi (EK 2)

Not:Başvuru dilekçesinin bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

3-)T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.)

4-)Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyan (EK 3)

5-)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslık görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılmaktadır)

6-)Oda kayıt belgesi (Odamız tarafından hazırlanır.)

7-)Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,  

8-)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge (Odamız tarafından hazırlanır.)


27.03.2024 GAZ ÖLÇÜM DESTEK PERSONELİ SEMİNERİ DÜZENLENİYOR 27 MAYIS-1 HAZİRAN 2024
10.05.2024 GEMİ HAVUZLAMA EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR 27 MAYIS - 2 HAZİRAN 2024
10.05.2024 KLAS YAPISAL HESAPLAMALARI VE ÇİZİMLERDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER SEMİNERİ
22.03.2024 GEMİ HAVUZLAMA EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR
18.01.2024 FROSIO KAPLAMA/BOYA ENSPEKTÖRÜ EĞİTİMİ EYLÜL 2024
16.01.2024 GAZ ÖLÇÜM UZMANI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
16.01.2024 MESLEK İÇİ EĞİTİM DÜZENLENİYOR (2024)
08.11.2023 GAZ ÖLÇÜM UZMAN SEMİNERİ 18/23 ARALIK 2023
11.08.2023 FROSIO KAPLAMA/BOYA ENSPEKTÖRÜ EĞİTİMİ KASIM 2023
25.01.2023 PYTHON İLE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR
28.12.2022 GAZ ÖLÇÜM DESTEK PERSONELİ SEMİNERİ DÜZENLENİYOR 19-24 ARALIK
03.12.2022 ULUSLARARASI FROSIO KOROZYON ENSPEKTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR
20.10.2022 DENİZ PLATFORMLARINDA ZIRH UYGULAMALARI EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR
17.10.2022 GAZ ÖLÇÜM UZMANI SEMİNERİ DÜZENLENİYOR 17-22 EKİM
27.09.2022 MOBBİNG EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR
19.09.2022 RHİNOCEROS 3D İLE YAT GEMİ TASARIMI EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR
22.08.2022 STRESSİZ ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR
27.06.2022 MESLEK İÇİ EĞİTİM DÜZENLENİYOR
20.06.2022 GAZ ÖLÇÜM UZMANI SEMİNERİ DÜZENLENİYOR 20-25 HAZİRAN
27.05.2022 BİR AY İÇİNDE DÖRT GAZ ÖLÇÜM UZMANI VE DESTEK PERSONELİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
23.05.2022 GAZ ÖLÇÜM DESTEK PERSONELİ SEMİNERİ DÜZENLENİYOR 23-28 MAYIS
09.05.2022 GAZ ÖLÇÜM DESTEK PERSONELİ SEMİNERİ DÜZENLENİYOR 9-14 MAYIS
25.04.2022 GAZ ÖLÇÜM UZMANI SEMİNERİ DÜZENLENİYOR

Önceki Dönemler

12.01.2021 PYTHON PROGRAMA EĞİTİMİ
19.12.2020 GEMİSEM, AUTOCAD 2 VE 3 BOYUTLU MODELLEME EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
09.12.2020 GEMİSEM, RHINO EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
17.11.2020 GEMİSEM, İLERİ SEVİYE EXCEL EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
16.11.2020 GEMİSEM, TEMEL FOTOĞRAF ATÖLYESİ DÜZENLİYOR
23.10.2020 KLAS STRUCTURE HESAPLAMALARI VE ÇİZİMLERDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER SEMİNERİ
29.05.2020 GEMİSEM, RHINO 3D İLE GEMİ VE YAT TASARIMI EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
Sayfa  [1] 2 3 4
Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr