Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

İÇTEN YANMALI MOTORLAR- TEMEL İLKELER

İÇTEN YANMALI MOTORLAR- TEMEL İLKELER

Bilindiği gibi İçten Yanmalı Motorlar dersi; ülkemizde ve yurt dışında makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği ve uçak mühendisliği gibi birçok mühendislik dallarının lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli meslek yüksekokulu programlarında, hatta sürücü kurslarında da motorlar konusunda bilgiler verilmektedir. Öte yandan otomotiv montaj sanayisinin belirli düzeyde geliştiği ve ihracatta otomotiv ürünlerinin önemli bir yer tuttuğu ülkemizde yerli otomobil üretimi konusunda son yıllarda devletimiz tarafından da ciddi girişimler yapılmaktadır. Çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında, denizcilikte, havacılıkta ve silahlı kuvvetlerimizde motorlara ilişkin tadilat, bakım ve işletme etkinlikleri de yürütülmektedir. İçten Yanmalı Motorlar dersi (veya kısacası Motorlar dersi) yukarıda başlıcaları belirtilen mühendislik dallarının çoğunun lisans eğitim-öğretim programlarının 6. veya 7. yarıyıllarında haftalık 3 veya 4 saatlik zorunlu veya seçmeli ders olarak bulunmaktadır. Bu yarıyıllara kadar temel mühendislik bilgilerini kazanmış olan mühendis adayları ilk defa kendi kendine çalışan ve enerji üreten bir makine ile karşılaşmakta ve tüm makine mühendisliği bilgi birikiminin bir makinada toplu olarak pratik uygulamasını görmektedir. Öte yandan her makina mühendisliği veya benzeri bir mühendislik bölümü öğrencisi bir laboratuvarda bir motor veya taşıt modeli ile veya kesiti ile karşılaştığında merak ve heyecan içinde yaklaşarak onu incelemekte ve pratik yaşantı ile bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bu nedenle İçten Yanmalı Motorlar dersinin makine mühendisliği eğitiminde motivasyon açısından da önemi büyüktür. Bunların yanında; insanlık tarihinde en önemli icatlardan iki tanesi ateşin kontrol edilmesi ve tekerleğin keşfidir. İnsanlar başlangıçta kızaklarda ve arabalarda hayvan veya insan gücünden, deniz taşıtlarında (teknelerde) ise insan gücünden (küreklerden) veya rüzgar gücünden (yelkenlerden) yararlanmıştır. İnsanlar her zaman kendi kendine hareket edebilecek ve karalarda kullanılabilecek taşıtlar yapmaya çalışmıştır. 1600’lerde yelkenle, kurulan bir yayla (zemberekle) veya barutla çalışan arabaların yapılması denenmiştir. Fakat çeşitli pratik ve teknik nedenlerle bu yöntemler başarılı olamamıştır. 1800’lere doğru bazı arabalarda buhar makinalarının kullanılması denenmiş fakat buharlı sistemlerin ağır olmaları ve fazla yer kaplamaları nedenleri ile zamanla karayolu taşıtlarında bunların kullanımından da vazgeçilmiştir. Ancak 1876’da ilk dört zamanlı benzin motorunun ve 1893’te de ilk dizel motorunun yapılmasından sonra İçten Yanmalı Motorlar kara yolu taşıtlarından, gemilere, uçaklara, trenlere, elektrik jeneratörlerine ve çeşitli tarım araçlarına kadar çok geniş bir alanda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 130-140 yıldır bu yaygınlık ve gelişme gittikçe artarak devam etmektedir. Her ne kadar hibrit taşıtlar ve elektrikli taşıtlar alanında son yıllarda önemli çalışmalar yapılmakta ve gelişmeler görülmekte ise de içten yanmalı motorların çok uzun bir süre daha geçerliliğini koruyacağı düşünülmektedir. Öte yandan dört zamanlı dizel motorları en yüksek verimli termik makine olma konumunu da hala sürdürmektedir.

 

PROF. DR. ORHAN DURGUN

TRABZON - 2018


Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr