Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

REFERANDUM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

30.09.2015

Sayın Üyelerimiz,

Bildiğiniz gibi, 27/1/1954’de kabul edilen ve 4/2/1954 tarih ve 8625 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 6235 sayılı TMMOB kanunu madde 33’e göre Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

Odamız Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile mesleğini yapan her mühendisin üye olmak zorunda bulunduğu ve mesleğini icra etmediğini belgeleyemediği müddetçe üye olarak bağlı kalmak zorunda olduğu bir kurumdur.

Tüm üyelerimizin ortak görüş sergilemediği/sergileyemeyeceği ve meslek alanımızı da içine almayan konularda görüş bildirmenin bizlere mesleki açıdan fayda sağlamayacağına inanmaktayız.

Bu sebeple, 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği halkoylaması ile ilgili olarak GMO YK’ muz müspet veya menfi görüş belirtmemeyi ve tarafsız kalmayı uygun görmüştür.

Üyelerimizin referandum sürecinde bireysel hak ve sorumluluklarını yerine getireceğine inancımız tamdır.

Aynı zamanda, yakın geçmişte Oda’mızı ziyaret eden Devlet Bakanı Sn. Egemen Bağış, ziyareti sırasında “Hem En Eski hem de Evet’çi Oda” şeklinde söylemde bulunmuş olsa da bu ifadenin Oda’mızın ve YK’ muzun görüşü olmadığını sizlere hatırlatır, saygılar sunarız.

TMMOB GMO 42. Dönem YK


02.02.2024 2024 YILI ZAM ORANLARININ BELİRLENMESİ VE SEKTÖRÜN UZUN VADELİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
19.01.2024 Denizlerde Seyir Emniyeti Çalışma Platformu Basın Açıklaması

Önceki Dönemler

  SOMA'da YAŞANAN FACİA!
  MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA BİLDİRİLİR
  TEKNE KAZASI BASIN AÇIKLAMASI
  VALİDEBAĞ’DA GEMİ MÜHENDİSLERİNİN NE İŞİ Mİ VAR?
  Validebağ Korusu Hakkında Üyelerimize, Basına ve Kamuoyuna Duyuru
  Torba Yasa Tasarısı Üzerine TMMOB'ye bağlı Odalardan ortak açıklama
  BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
  EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
  ÖZGECAN ASLAN KATLİAMI
  REFERANDUM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
  GAZİANTEP'TE HALKIMIZA YAPILAN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ!
Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr